-ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 - OPENINGSDAG - DE ECHO - NIEUWE LOCATIE - LINDENLAAN 32a-

Op Avontuur Met God

€12,50


EAN: 9789033800382
Formaat: Paperback / softback
Taal: Nederlands

  Niet bestelbaar

De Nederlandse tak van de internationale, interkerkelijkejongerenbeweging Jeugd met een Opdracht (JmeO) bestaatveertig jaar. Deze zendingsorganisatie richt zich op het mobiliserenen toerusten van jonge mensen om God te kennen en Hem wereldwijdbekend te maken. Romkje Fountain heeft aan de wieg ervan gestaan. InOp avontuur met God blikt zij terug, laat ze zien hoe God mensen in deafgelopen veertig jaar heeft geleid en kijkt ze vooruit in het vertrouwendat God dit werk zal voortzetten en een nieuwe generatie bereid zalvinden om de fakkel over te nemen en door te geven.Op avontuur met God gaat over het verhaal van mensen die deuitdaging van een missionair leven met God aandurfden, zowel overde mooie en ontroerende momenten als over de momenten waarin erzorgen waren.Interessant voor jongerenwerkers, voor jonge mensen die op zoekzijn naar een waardevolle invulling van een bepaalde periode in hunleven, en voor mensen die bij JmeO betrokken zijn (geweest) of dezebeweging een warm hart toedragen.Romkje Fountain richtte in 1973 samen met een aantal anderen JmeO in Nederlandop. Romkje en haar man Jeff werkten jaren als leiders binnen JmeO. Momenteel werken ze samen binnen het Schuman Centre, een centrum voor Europese Studies.

    EAN: 9789033800382
    Auteur: 
    Formaat: Paperback / softback
    Taal: Nederlands
    Voorraad: Niet bestelbaar